Διαφημιστικά Φυλλάδια Α6 (105×148 mm)
Προϊόν Διαφημιστικά φυλλάδια
Διάσταση Α6 (105 Χ 148 mm)
Εκτύπωση 4χρωμία Offset 2 όψεων
Είδος Χαρτιού 130gr / 150gr (Illustration ή Velvet)
Χρόνος αποστολής 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μακέτας
Μακέτα Δώρο η σχεδίαση
65,00390,00 Προ ΦΠΑ
Επιλογή
Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 (148×210 mm)
Προϊόν Διαφημιστικά φυλλάδια
Διάσταση Α5  (148 X 210 mm)
Εκτύπωση 4χρωμία Offset 2 όψεων
Είδος Χαρτιού 130gr / 150gr (Illustration ή Velvet)
Χρόνος αποστολής 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μακέτας
Μακέτα Δώρο η σχεδίαση
65,00340,00 Προ ΦΠΑ
Επιλογή
Διαφημιστικά Φυλλάδια Α4 (210×297 mm)
Προϊόν Διαφημιστικά φυλλάδια
Διάσταση Α4  (210 Χ 297 mm)
Εκτύπωση 4χρωμία Offset 2 όψεων
Είδος Χαρτιού 130gr / 150gr (Illustration ή Velvet)
Χρόνος αποστολής 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μακέτας
Μακέτα Δώρο η σχεδίαση
105,00530,00 Προ ΦΠΑ
Επιλογή
Διαφημιστικά Φυλλάδια Α3 (297×420 mm)
Προϊόν Διαφημιστικά φυλλάδια
Διάσταση Α3 (297 Χ 420 mm)
Εκτύπωση 4χρωμία Offset 2 όψεων
Είδος Χαρτιού 130gr / 150gr (Illustration ή Velvet)
Χρόνος αποστολής 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μακέτας
Μακέτα Δώρο η σχεδίαση
170,00860,00 Προ ΦΠΑ
Επιλογή