Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 (148×210 mm)
Διαφημιστικά Φυλλάδια Α5 (148×210 mm)
Προϊόν Διαφημιστικά φυλλάδια
Διάσταση Α5  (148 X 210 mm)
Εκτύπωση 4χρωμία Offset 2 όψεων
Είδος Χαρτιού 130gr / 150gr (Illustration ή Velvet)
Χρόνος αποστολής 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μακέτας
Μακέτα Δυνατότητα σχεδίασης
65,00815,00 Προ ΦΠΑ Επιλογή
Διαφημιστικά Φυλλάδια Α4 (210×297 mm)
Διαφημιστικά Φυλλάδια Α4 (210×297 mm)
Προϊόν Διαφημιστικά φυλλάδια
Διάσταση Α4  (210 Χ 297 mm)
Εκτύπωση 4χρωμία Offset 2 όψεων
Είδος Χαρτιού 130gr / 150gr (Illustration ή Velvet)
Χρόνος αποστολής 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μακέτας
Μακέτα Δυνατότητα σχεδίασης
95,00720,00 Προ ΦΠΑ Επιλογή
Διαφημιστικά Φυλλάδια Α3 (297×420 mm)
Διαφημιστικά Φυλλάδια Α3 (297×420 mm)
Προϊόν Διαφημιστικά φυλλάδια
Διάσταση Α3 (297 Χ 420 mm)
Εκτύπωση 4χρωμία Offset 2 όψεων
Είδος Χαρτιού 130gr / 150gr (Illustration ή Velvet)
Χρόνος αποστολής 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μακέτας
Μακέτα Δυνατότητα σχεδίασης
180,00690,00 Προ ΦΠΑ Επιλογή