8σέλιδα έντυπα – φυλλάδια με συρραφή στη μέση
8σέλιδα έντυπα – φυλλάδια με συρραφή στη μέση
Προϊόν Διαφημιστικά πολυσέλιδα έντυπα - φυλλάδια  8σέλιδα
Διάσταση κλειστό Α5(21X15 cm) / Α4(21X30 cm) / Α3(30X40 cm)
Εκτύπωση 4χρωμία Offset
Είδος Χαρτιού Illustration 150 gr
Χρόνος αποστολής 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μακέτας
Μακέτα Μπορείτε να ζητήσετε προσφορά δημιουργικού.
115,001.140,00 Προ ΦΠΑ Επιλογή
12σέλιδα έντυπα – φυλλάδια με συρραφή στη μέση
12σέλιδα έντυπα – φυλλάδια με συρραφή στη μέση
Προϊόν Διαφημιστικά πολυσέλιδα έντυπα - φυλλάδια 12σέλιδα
Διάσταση κλειστό Α5(21X15 cm) / Α4(21X30 cm) / Α3(30X40 cm)
Εκτύπωση 4χρωμία Offset
Είδος Χαρτιού Illustration 150 gr
Χρόνος αποστολής 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μακέτας
Μακέτα Μπορείτε να ζητήσετε προσφορά δημιουργικού.
130,001.515,00 Προ ΦΠΑ Επιλογή
16σέλιδα έντυπα – φυλλάδια με συρραφή στη μέση
16σέλιδα έντυπα – φυλλάδια με συρραφή στη μέση
Προϊόν Διαφημιστικά πολυσέλιδα έντυπα - φυλλάδια 16σέλιδα
Διάσταση κλειστό Α5 / Α4 / Α3
Χρώματα 4χρωμία
Είδος Χαρτιού Illustration 150 gr
Εκτύπωση Offset
Μακέτα Μπορείτε να ζητήσετε προσφορά δημιουργικού.
Χρόνος αποστολής 5 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της μακέτας
Πληροφορίες Για οποιαδήποτε ερώτηση πηγαίνετε στην φόρμα του προϊόντος στο τέλος της σελίδας.
145,002.135,00 Προ ΦΠΑ Επιλογή